Nordlys Trafikksenter

Førerkort på 2 & 4 hjul

Kl B - Personbil

Kjøretimer

Sikkerhetskurs på bane

Sikkerhetskurs på veg

Leie av bil til førerprøve

Naf gebyr (Baneleie, sikkerhetskurs på bane)

Ordinær opplæring etter klokken 16:00

kl B - Personbil med automatgir

Kjøretimer

Sikkerhetskurs på bane

Sikkerhetskurs på veg

Leie av bil til førerprøve

Naf gebyr (Baneleie, sikkerhetskurs på bane)

Ordinær opplæring etter klokken 16:00

Kl BE/B96 - Personbil med henger

Kjøretime

Sikring/merking av last

Leie av bil til oppkjøring

Ordinær opplæring etter klokken 16:00

Kl S - Scooter

Kurspris

Kl AM146 - Moped

Kurspris

Trafikalt Grunnkurs

TGK Sommer (uten mørkekjøring)

TGK Vinter (med mørkekjøring)

Mørkekjøringskurs

Førstehjelpskurs

 

Satser hos STATENS VEGVESEN

Teoretisk prøve

Praktisk prøve (B)

Praktisk prøve (BE)

Utstedelse av førerkort

Fotografering

 

Kr.620,-

Kr.2.800,-

Kr.6.500,-

Kr.2.200,-

Kr.1.100,-

+ 50 %

,

kr.690,-

kr.3.000,-

kr.7.400,-

kr.2.300,-

kr.1.100,-

+ 50 %

 

Kr.700,-

Kr.1.200,-

Kr.2.200,-

+ 50 %

 

Kr.6.000,-

 

Kr.6.000,-

 

Kr.2.000,-

Kr.3.000,-

Kr.1.000,-

Kr.1.000,-

 

 

Kr.580,-

Kr.1.010,-

Kr.860,-

Kr.270,-

Kr.70,-